Introduktion

Framsida-2

Björken 8 består av 44 lägenheter och ligger avskilt men ändå centralt, nära både Globen och Gullmarsplan i Johanneshov.

Föreningen är välskött och ekonomin är god. Fastigheten är byggd 1944, men har kontinuerligt renoverats med varsam hand. Runt huset finns en fin grönyta med träd, buskar och planteringar.

Information

Årsmöte i bostadsrättsföreningen

20 maj hölls det årsmöte i föreningen.

Protokoll från årsmötet hittar du här.


Mäklare:

Här finns svar på de vanligaste frågorna ställda av mäklare vid överlåtelser. Läs mer här

Uppsägning bredbandsavtal!

Det femåriga avtal vi har haft med Telenor för Bredband, Telefoni och TV löper ut i november 2019. Styrelsen har för avsikt att teckna ett nytt avtal i höst med nuvarande eller ny leverantör. Vi rekommenderar därför att ni själva inte tecknar ett långt avtal för t ex nya TV-kanaler med Telenor, som sträcker sig bortom november 2019