Andrahandsuthyrning

Föreningen tillåter uthyrning i andra hand. Tillståndet är begränsat och måste i förväg beviljas av styrelsen. Uthyrning tillåts endast till fysisk person. Andrahands uthyrning kan alltså inte ske till företag, förmedlingar etc.

Viktigt! Vi tillåter endast tidsbegränsad andrahandsuthyrning. Du kan alltså inte hyra ut enligt ”Tills vidare”. Uthyrningen måste ha ett slutdatum.

Vi tillåter inte korttidsuthyrning, t ex via Airbnb!

Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand, gör så här:

1) Ansök om uthyrning skriftligt till styrelsen. Detta görs på följande blankett:
 Blankett för att ansöka om 2:a handsuthyrning
2) Om uthyrningen beviljas ska du skriva kontrakt med uthyraren. Nedan finns en mall som du kan använda dig av.
Viktigt vid ifyllande av uthyrningskontraktet! Under Paragraf 8, Besittningsskydd, dessa båda kryssrutor ska vara markerade!
 Kontrakt andrahandsuthyrning
3) Lämna en kopia till av kontraktet till styrelsen.

Tänk på att lämna kontaktuppgifter till styrelsen så att du kan kontaktas.

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrningar från uthyraren. Denna avgift är 9 procent av ett prisbasbelopp per år. För närvarande är det 4 005 kr/ per år.