Medlemsinfo

Ekonomisk förvaltare

Medlemsavgifter till Björken 8 handhas av vår ekonomiske förvaltare som heter Hem och Fastighet. Om du har frågor om avgiftsinbetalningar kan du kontakta dem direkt.

Länk till Hem och fastighet

Conzignus
Hem och Fastighet AB
Fyrverkarbacken 25A
112 60 Stockholm

E-mail: medlem@hemochfastighet.se
Telefontid vardagar kl 09.30 - 11.30
Tel: 08-429 80 02
Betala avgift med autogiro

Att betala avgiften via autogiro är både smidigt och enkelt. Om du vill börja betala avgiften via autogiro kan du fylla i följande blankett. Lägg sedan blanketten i styrelsens brevlåda i entrén. Du vet väl att via din internetbank får du en bra översikt och kontroll över dina autogiromedgivanden.

Autogiroblankett


Teknisk Förvaltning

Kungsborg Fastigheter handhar den tekniska förvaltningen av vår fastighet. Om något är trasigt (t ex tvättmaskin, hiss o dyl.) kan du ringa till dem för hjälp. De kan även hjälpa till att laga saker i lägenheten, dock till en kostnad.

E-mail: kungsborg.forvaltning@outlook.com
Telefontid: Mån, Ons, Fre kl: 09.00 - 11.00
Kungsborg förvaltning, Tel: 08 - 81 80 50
Jourtel: 070 - 741 00 10

Bredband och TV

Föreningen har installerat bredband via fiber. Internetuppkoppling levereras av Bahnhof. Kontakta Bahnhof om du behöver uppkoppling eller vill individuellt köpa IP TV-kanaler.

TV-antennuttaget i lägenheterna är aktivt med grundutbud av TV-kanaler från Boxer. Det är gratis att titta på grundutbudet. Kontakta Boxer om du vill ha extra kanaler.

Alternativt kan du kontakta Wisehouse som är ett företag som erbjuder medlemmar i föreningen  förmånliga TV-paket från Boxer inklusive set top-box. Se www.wisehouse.se/registrera för mer information.


Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga, torkrum samt mangelrum beläget i källaren. Bokningstavla och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Det finns även en icke bokningsbar jourtvättmaskin i källaren.

Se till att du följer reglerna. Tvättpåse måste användas vid tvätt av BH:ar med metallbygel.

Kontakta vår förvaltare Kungsborg om du saknar bokningsnyckel/cylinder.

OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskinerna.

Regler tvättstuga


Förråd

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd och ett källarförråd. Varje förråd är uppmärkt med förråds- och lägenhetsnummer. Nedan finns en förteckning över vilket förråd som hör till vilken lägenhet.

Förteckning över vinds- och källarförråd Björken 8


Säkerhet

Här är några tips för att höja säkerheten för dig och alla boende i huset.

  • Släpp inte in främmande personer i huset
  • Se till att låsa alla dörrar ordentligt
  • Se till så att låskåpan för låsvredet på insidan av dörren är stängd när ni lämnar lägenheten.
  • Använd kopplingsur för lampor i lägenheter som lyser upp olika rum
  • Lämna bara ut nyckel till ett av låsen till eventuella hantverkare.

Har du dörr av originalmodell kan det vara en bra idé att byta till ny dörr som är säkrare mot inbrott, brand och som minskar oljud från trappuppgången.


Ombyggnad av lägenhet

Styrelsen medger viss ombyggnad av lägenhet. Innan renovering måste dock tillstånd erhållas från styrelsen. Här finns blankett för ansökan om ombyggnad av lägenhet:

Ansökan om tillstånd till ändring av lägenhet

OBS: Vid renovering av kök eller badrum får inga ändringar göras på ventilationen. De frånluftsventiler som finns i kök och badrum måste vara lätt åtkomliga för inspektion och för mätning av luftflöde.


Fläktar och Ventilation i lägenheter

Köksfläkt

Det är bara tillåtet att installera kolfilterfläktar. P.g.a. vårt ventilationssystem orsakar vanliga fläktar att den dåliga luften blåser ut hos dina grannar.

Frånluftsventiler

Det är också absolut förbjudet att ändra inställningen i ventilationsdonen i kök och badrum. Dessa är justerade så att alla lägenheter har rätt luftflöde och om du ändrar din inställning påverkar det luftflödena i dina grannars lägenheter. Observera också att ventilationsdonen bör rengöras så att de inte sätts igen av damm. Ett tips är att öppna ett fönster i ett angränsande rum när du t.ex. steker för att undvika matos i trapphuset.

Fönsterventiler

Ventilerna som sitter högst upp på insidan av vissa av fönstren kan justeras för att släppa in mer eller mindre luft. Skjut försiktigt ventilen ca 1-2 cm i sidled för att öka eller minska luftintaget.

Inuti ventilen finns ett filter som regelbundet bör rengöras. Om det är mycket smutsigt eller trasigt bör det bytas ut.

Här är mer information om skötsel av ventiler.


Lägenhetsnummer, Lägenhetsregister

Varje lägenhet har fått ett fyrställigt nummer som identifierar lägenheten enligt ett nationellt lägenhetsregister. Det är Lantmäteriet som är den myndighet som samlar in uppgifterna till lägenhetsregistret.

Vi kommer dock fortsättningsvis använda det tvåställiga nummer (1-44), för t ex bokning av tvättstuga mm.

Information om lägenhetsregistret och mappning av gamla och nya nummer


Parkering

Ansökan om boendeparkeringstillstånd på Bildhuggarvägen görs hos Stockholms Stad, här finns mer information.

Det är förbjudet att köra in fordon på gården!


Din grannes tak är ditt golv!

Spela inte musik och TV på hög volym efter kl 23. Ska du ha fest – förvarna gärna grannarna eller sätt upp en lapp på  anslagstavla.


Klippning av gräs samt snöskottning och sandning

Vintertid finns redskap i porten. Alla medlemmar ska efter förmåga se till att gångarna hålls   snö- och isfria samt sandade.

Alla medlemmar ska också efter förmåga hjälpa till med gräsklippningen.


Grovsopor

Grovsopor i form av stora kartonger, möbler, kylskåp, byggmaterial och liknande får inte ställas i källaren eller vid soptunnorna. Renhållningen tar inte med grovsopor som placeras bredvid soptunnorna.

Föreningen svarar för att en container för grovsopor ställs upp utanför huset en gång per år. Då kan alla passa på att göra sig av med sina grovsopor, dock ej kyl, frys, el- eller annat elektronikavfall.

Alternativet är att själv forsla detta till ett återvinningscentrum.

Här finns mer information om närmaste återvinningscentral.


Markiser

Det är tillåtet att montera markiser på balkongen. Men dock måste tyget vara av nedan visat märket och modell. Det är inte tillåtet att montera egen modell och egna färger!

Klicka på bilden för större storlek.

Markis


Fönster

Vädringsfunktion
Vissa av fönstren i din lägenhet har en vädringsfunktion som gör det lätt att öppna fönstret utan att behöva svänga upp det längs med de vertikala gångjärnen. Vrid handtaget 180 grader rakt upp och därefter går det att tippa fönstret ca 1 dm inåt och på så sätt få en praktisk vädring av lägenheten utan att behöva ta bort blommor o dyl från fönsterbrädan samt utan risk för att det ska regna in i lägenheten.