Styrelsen

Det enklaste sättet att kontakta styrelsen är att använda följande adress: styrelsen@bjorken8.se
Ordförande  Anders Norrga Anders Norrga
Tel: 08 – 659 30 20
Sekreterare  Niklas G Niklas Gustafsson
Tel: 08 – 602 82 88
Ledamot   Patrik Johansson
Tel: 0708 – 43 54 44
Suppleant   Maria Jansson
Tel: 0702 – 17 98 64
Suppleant   Elias Hjälmberg
Tel: 0733 – 63 16 00