Styrelsen

Det enklaste sättet att kontakta styrelsen är att använda följande adress: styrelsen@bjorken8.se
Ordförande  Anders Norrga Anders Norrga
Tel: 08 – 659 30 20
Sekreterare  Niklas G Niklas Gustafsson
Tel: 08 – 602 82 88
Ledamot  Ingrid R Ingrid Ravemyr
Tel: 0739 – 14 11 81
Suppleant  FB_IMG_1441044404807 Patrik Johansson
Tel: 0708 – 43 54 44
Suppleant Maria Jansson
Tel: 0702 – 17 98 64